Община

Нови две автоматични станции контролират качеството на въздуха във Велико Търново

Две автоматични измервателни станции за контрол на чистотата на атмосферния въздух са монтирани във Велико Търново и вече са въведени в експлоатация. Съоръженията са разположени в района на Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ и на ул. „Вежен“ в квартал „Акация“. Местоположението им е определено съобразно съсредоточаването на домакинства, които се отопляват предимно на дърва и въглища.

Автоматичните измервателни станции са осигурени по интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздих“, който се реализира с подкрепата на програма Life+ на Европейската комисия. С данните от мониторинга ще се направи оценка на ефективността от прилаганите мерки по проекта, който обединява усилията на шест общини – София, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Русе и Монтана, за трайно намаляване на нивата на фини прахови частици във въздуха.

Във Велико Търново вече са доставени и монтирани първите близо 60 нови отоплителни уреди с висока степен на екологичност. С тях се подменят старите замърсяващи печки на дърва и въглища на домакинства в кв. „Варуша“ и кв. „Асенов“, класирани в Пилотната фаза на проекта.

От пролетта на 2021 година започва реализацията на Основната фаза на проекта, а броят на домакинствата, които ще получат безвъзмездно нови отоплителни уреди, ще достигне 548. Резултатите от мониторинга на въздуха чрез двете нови станции ще бъде използван и за определяне на жилищните райони, чиито жители ще имат право да кандидатстват за смяна на старите печки.

Данните от двете автоматични станции постъпват в експертния център по проекта и в Община Велико Търново. От началото на следващата година информацията и актуализациите ѝ ще бъдат достъпни и на уеб страницата на Общината.

Наблюдението върху нивата на фини прахови частици в кварталите „Бузлуджа“ и „Колю Фичето“ се осъществява чрез измервателната станция на РИОСВ – В. Търново. В реално време чистотата на въздуха в кв. „Чолаковци“ се контролира чрез данните от автоматична станция, разположена в двора на Детска градина „Рада Войвода“.