Политика Поминък

Новият Стратегически план за развитие на земеделието бе представен пред земеделци във Велико Търново

Повече от 150 фермери от Великотърновска и Габровска области  присъстваха на срещата с експерти от Министерството на земеделието /МЗ/ при запознаването им със Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. Бяха им обяснени новите моменти в него.

„Този План беше одобрен през декември 2022 година. Предстои кампания за земеделските стопани от 1 март. Затова искаме да сме им максимално полезни. Какво се изисква от тях и какво могат да получат срещу изпълнение на ангажиментите. Досега нямаше такъв план. Нов е за всички страни членки на ЕС. Общата макрорамка за България е 8 млрд. евро. Нов момент е, че в тези пари се включват и директните плащания, и развитие на селските райони. Обединени са. Идеята обаче е, получените средства по двете плащания да са обвързани с конкретен резултат. Новата рамка на изпълнение на годишна база ще ни се следи”, поясни Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации, и експерт в МЗ.

Нов момент са екосхемите.

„Ако досега земеделците вземаха СЕПП и зелени плащания, сега тези изисквания, за да ги вземат, минават като изисквани за основното им плащане. Това стресира хората. Предварителна условност екологична се нарича. Практическото им приложение ще се гледа. Нов стандарт ще има вече – изисква се ротация на културите да се прави; агроекологични мерки по селските райони; намалена употреба на пестициди в краен продукт; подсяване на деградирали пасища; по-разширено понятие за допустим сектор постоянно затревени площи. Повече на брой храсти примерно”, допълни Боянова.

Планът дава възможност за кандидатстване на стопани, които имат земя. Служителите в общинските служби по места ще бъдат обучени да подпомагат фермерите. Ще има по-интензивна комуникация между тях и Фонда. Подготвят се и новите технологични карти, и предстои с тях да бъдат запознати браншовите организации.

Кремена Крумова – Попова