Образование

Новият сборник „Пътищата към Освобождението“ зарадва автора си на именния му ден

   Излезе от печат сборникът „Пътищата към Освобождението“ на преподавателя във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ проф. д-р Петко Ст. Петков. Книгата съдържа подбрани студии и статии на известния историк от 2009 до 2020 година и представя научните му търсения и постижения през последното десетилетие. Тя е естествено продължение на издадените два предишни негови сборника: „ Историята като полифония“ – 2005 год. и „Преди сто и повече години“ от 2009-а.

Пътищата към Освобождение, разбирано като създаване на самостоятелна, модерно устроена и включваща всички български земи държава, са няколко и до политическата развръзка, за каквато си представяме Руско-турската война от 1877-78 година, но и след това. Подир големите промени, наложени от Берлинския договор през 1878 година, пътищата към Освобождението за петте части на българското землище, които вече имат различен статут, се разделят и за някои големи групи български населения и части от българските земи никога повече няма да се съберат. Затова в сборника са включени както публикации за периода до създаването на новата държава през 1879 година, така и за следващия етап от новата българска история – до големите исторически промени, настъпили след войните 1912-1919 година“, коментира проф. д-р Петко Ст. Петков.

Книгата „Пътищата към Освобождението“ включва 35 статии и студии на различни теми и за различни периоди от новата ни история. Тя е с обем около 500 страници и ще бъде полезна както за студенти, така и за всички, които имат интереси към историята.