Община

Нова кампания за събиране на опасни отпадъци ще се проведе във Велико Търново

Нова кампания за събиране на опасни отпадъци ще се проведе във Велико Търново на 5 и 6 октомври. Пунктът ще е разположен както следва:

кв. „Бузлуджа“ – в сряда /5 октомври/ на паркинга до микропазара (от 10,00 до 16,00 ч.)

кв. „Колю Фичето“ – в четвъртък /6 октомври/ на паркинга на ул. „Цар Симеон Велики“ срещу Mall Vеliko Tarnovo (от 10,00 до 16,00 ч.)

Всеки може да предаде следните видове отпадъци:

лекарства с изтекъл срок на годност, замърсени опаковки, живачни термометри, флуоресцентни тръби, почистващи препарати, дезинфектанти, химикали, пестициди, масла и лепила;

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;

негодни за употреба батерии и акумулатори;

излезли от употреба гуми.

Организатори на кампанията са Община Велико Търново и „Балбок Инженеринг“ АД.