Образование

Нова измервателна лаборатория откриха в НВУ „Васил Левски“

Лаборатория, оборудвана със съвременни измервателни уреди и макети, беше официално открита в Националния военен университет „Васил Левски“. Лентата прерязаха началникът на Военния университет бригаден генерал Иван Маламов и началникът на катедра „Комуникационни и информационни системи“ във факултет „Общовойскови“ полк. доц. д-р Живко Проданов.

Иновативният кабинет е резултат от реализирането на проект „Изследване на дигитални методи и алгоритми в комуникациите“, който е първият напълно финализиран проект, финансиран от НВУ с 25 000 лв. Представители на Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, Силите за специални операции, Командването за комуникационна-информационна поддръжка и киберотбрана, както и много преподаватели от двата факултета на Военния университет уважиха събитието.

„Когато съставихме правилата за кандидатстване с проекти, които Военният университет да финансира, идеята ни беше да мотивираме нашите колеги да показват на какво са способни. Този напълно завършен проект е отличен пример за всички останали. А, Вие полковник Проданов, сте пример за мен как човек трябва да се бори, когато има поставена пред себе си цел, за да я постигне“, каза бригаден генерал Маламов. „Тук занятия ще провеждат курсантите, които са избрали да изучават специализациите „Сигнално разузнаване и електронна война“ и „Военни комуникационно-информационни системи“. В този иновативен кабинет те ще правят лабораторните си упражнения по дисциплините, които курсантите изучават в гражданската специалност „Комуникационна техника и технологии“. Оборудвани са девет работни места, за които сме закупили измервателни уреди и макети. Предвидена е възможност курсантите сами да могат да съставят макетите на електронни устройства, които ще бъдат изследвани по съответните дисциплини“, коментира полк. доц. д-р Живко Проданов. И допълни, че бъдещите офицери разполагат с цифрови осцилоскопи, сигнални генератори, честотомери, захранващи прибори и макети на различни електронни устройства. Лабораторията има изградена и локална интернет мрежа.

Катедрата работи по още един проект – „IP базирани телефонни централи“, насочен към развиването на дейности по военната специалност „Военни комуникационни и информационни системи“. В края на миналата година катедрата кандидатства с още два проекта, които също са одобрени и всеки от тях ще бъде финансиран с 5000 лв.