Здравеопазване

Нова апаратура заработи в отделението по клинична патология в търновската болница

Последно поколение тъканен процесор вече работи за бързата и качествена обработка на материалите в Отделението по клинична патология на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново. По думите на началника на отделението д-р Маргарита Христова, новият апарат е на стойност 59 000 лева и купен със собствени средства на лечебницата. Той заменя ръчният труд на лаборантите. Оборудването е първият такъв модел, който е инсталиран в българска болница. „Тъканният процесор гарантира качествената обработка на материала и свежда до минимум грешките в диагнозата от субективно ниво”, обяснява д-р Христова. Тя допълва, че в последно време се наблюдава значително увеличаване на злокачествените заболявания, като все повече пада и възрастовата граница на заболелите . „Особено важно в нашата работа е поставянето на правилна диагноза. От качествената изработка на самия материал в лабораторията до голяма степен зависи и лечението на пациентите“, коментира д-р Христова. Лекарката е категорична, че напоследък почти рутинно в работата на патолозите навлиза имунохистохимичното изследване , което дава по – големи диагностични възможности . По думите и у нас все повече намалява броя на патолозите. „Работата на патолога е изключително интересна, тя е много обемна, много натоварваща, иска непрекъснато да се следят новостите в тази сфера, за да може и диагнозите да са абсолютно точни“, казва в заключение д-р Христова.