Политика

Нископлатени кадри от сферата на търговията, строителството и услугите ще търси бизнесът в областта през следващите пет години

Нископлатени кадри от сферата на търговията, строителството и услугите ще бъдат необходими на бизнеса в област Велико Търново през следващите от 3 до 5 години. Това сочи електронно проучване на потребностите от работна сила в региона. Данните от изследването бяха представени от Цанко Стефанов по време на заседание на Комисията по заетост към Областната администрация. Сред търсените професии са шивач, строителен и общ работник, автомонтьор, гладач, водач на МПС, счетоводител, шлосер-заварчик, продавач-консултант.

За следващите шест месеца работодателите ще имат нужда от специалисти с професии икономист, продавач-консултант, оперативен счетоводител, машинен оператор, електротехник, заварчик, монтьор на транспортна техника, строителен техник, електромонтьор и строител-монтажник, каза Стефанов.

За същия период „глад” ще има и за висшисти от професионалните направления „Икономика”, „Администрация и управление”, „Информатика и компютърни науки”, „Електротехника, електроника и автоматика” и „Машинно инженерство”. Ще се предлага и работа за кадри със средно образование от областите „Стопанско управление и администрация”, „Производство и преработка”, „Архитектура и строителство”, „Услуги за личността” и „Транспорт”.

В изследването са участвали 164 предприятия. Най-много – 31 от тях – са от сферата на търговията, следвани от фирми от индустриалната производствена дейност – 25..

„Очаквам резултатите от тази анкета да послужат на всички работодатели, а и на нас, за да имаме актуален поглед върху състоянието на пазара на труда в нашата област“, коментира зам.-областният управител Детелина Борисова.

Анкетата се провежда за пръв път тази година. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските планове за развитие. Обобщената на национално ниво информация от проведеното проучване ще се използва при формиране на приоритетите на националните стратегически документи и ежегодно утвърждавания Национален план за действие по заетостта.