Поминък

Ниска реколта от мед в областта

Между 7 и 9 килограма от пчелно семейство е средният добив на мед в област Велико Търново през тази година. В сравнение с минали години резултатите са спаднали наполовина. Тогава добивът е бил между 14 и 19 килограма от пчелно семейство.

„2018-та бе една от най-лошите през последните 10 години. Не само заради атмосферните условия, които пресичаха развитието на пчелните семейства, но и заради отражението на пестицидите върху тях. Тенденцията е средния добив да намалява”, обяви за Общинското радио Тодор Найденов, председател на Пчеларски съвет Велико Търново.

Цената на меда няма да скочи драстично, въпреки несгодите на пчеларите, уверява той. Възможно е увеличението на вътрешния пазар да е с около лев. Според Найденов, пчеларството в България навлиза в нов етап, и от екстензивно, то става интензивно. С него ще се занимават ограничен брой производители, които ще подходят професионално към бизнеса.

„Мина периодът, когато много млади хора в резултат на различните програми се бяха ангажирали да създават пчелини и да развиват пчеларството като семеен бизнес, който да им носи основните доходи. Никога не е било основен поминък пчеларството на голяма част от населението у нас. Но сега с намаляването на безработицата, с повишаване на възможността да си намерят работа по специалността, да отидат зад граница да работят и да се връщат когато искат у нас, с повишаването на доходите, пчеларството стана второстепенно занимание за тези, които търсеха семейно препитание. От сега нататък, то ще се развива от хора, които искат професионално да подходят или от такива, които по малко да си допълват доходите.

На преден план ще застанат хора, които искат то да им стане занаят на ограничен брой хора и пчелари, които наистина живеят с любовта към пчелите. Може би само пчеларите виждат, как работните пчели намаляват. Вътрешно погледнато има пило и пчели вътре в кошера, но тези които носят прашец, намаляват. А това са пчели, живели 21 ден и стават външни работещи пчели, но в досег с цветовете на технически култури, обработени с препарати – пестициди, влияят върху нервната им система, загубват способността да се ориентират или измират предварително, преди да са навършили дълбока старост от 35 дни – 40 дни живот”, пояснява дългогодишният пчелар.

В разговор между колеги, защо е такъв сезонът и реколтата от мед е рекордно ниска, се коментира, че първо климатичните условия са били неблагоприятни. Дъждовното и променливо, понякога студено време не позволи пчелните семейства да развият своя  потенциал.

„Второ – в България безразборно се използват пестициди за растителна защита и няма кой да ги контролира. Механизмът не е изработен, нормативната база не дава възможност да се защитят пчеларите. През тази години през ранното затопляне през пролетта се разви нова болест – „нозематоза серана”. Измести българския вариант на тази болест. Със затоплянето на времето се увеличава и отслабва пчелните семейства, а лекуването им със силни препарати е забранено в ЕС. А другите, на биологична основа са неефективни. Трудно се справиха някои пчелари”, заключава Тодор Найденов, председател на Пчеларски съвет Велико Търново.

Кремена Крумова – Попова