Здравеопазване

НЗОК: Няма да има забавяне при лечението на спинална мускулна атрофия

Няма да има забавяне при лечението на спинална мускулна атрофия, съобщиха от пресслужбата на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
С решение на Надзорния съвет на НЗОК от 23 декември 2019 г. са били приети нови изисквания при провеждане на лечение при спинална мускулна атрофия в извънболничната медицинска помощ.
Определени са лечебните заведения, в които ще се извършват манипулациите, както и комисиите, които ще издават протоколите.

До момента на децата, на които предстоят апликации, са издадени протоколи. Доставката и отчитането на лекарствения продукт се извършват по специален ред, който трябва да се регламентира от Министерството на здравеопазването (МЗ) със съответните договори с търговците на едро и с лечебните заведения, които ще извършват дейността. Очаква се в най-кратък срок МЗ да регламентира доставката на лекарствения продукт до лечебните заведения.