Икономика

Необезопасени скелета при саниране на блокове констатираха от „Инспекция по труда”-Велико Търново

122 проверки в обекти на 122 предприятия са предприели от Дирекция „Инспекция по труда” във Велико Търново през месец февруари. Всяка една от фирмите е българска, а една от проверките е инициирана от ТД на НАП и ТД на НОИ във Велико Търново. Най-голям брой проверки през изминалия месец са отчетени в областта на строителството, съобщи пред журналисти инж. Невена Стефанова, директор на дирекция „Инспекция по труда”-Велико Търново. Разкрити са 456 нарушения на трудовото законодателство, от които 75 % са свързани с нормите, регулиращи трудовите правоотношения. При проверките са констатирани неизплатени в договорените срокове трудови възнаграждения в размер на 18 635 лв. Глобите за това нарушения са в диапазона между 1 500 и 15 хиляди лева.

След намесата на инспекторите от Велико Търново са изплатени 1 665 лв.

25 % от общо разкритите нарушения са по норми, свързани с неосигурени от работодателите здравословни  безопасни условия на труд. Констатирани са 114 нарушения в това отношение.

407 са предприетите принудителни административни мерки срещу работодатели със задължителни срокове за изпълнение. Два участъка на строителни площадки са спрени от експлоатация. Причината – били са необезопасени.

Санкционирани са 22 работодатели. Най-голяма част от тях са в сферата на строителството. Необезопасени скелета при саниране на блокове са най-честите нарушения, отчетени от специалистите през изминалия месец, коментира инж. Стефанова.