Икономика

Некоректни работодатели забавиха 4 440 лева трудови възнаграждения през май

435 нарушения на трудовото законодателство са констатирали контролните органи на Инспекцията по труда във Велико Търново през май. От тях 67 процента са свързани с нормите, регулиращи трудовите правоотношения – работа без писмен договор, неизплатени трудови възнаграждения и др.  През изминалия месец работилите без трудов договор са били 15 души. Констатираните нарушения по заплащането на труда са 54. След намесата на Инспекцията по труда са изплатени всички дължими на работниците суми в размер на близо 4 500 лева, информират от Инспекцията по труда.

Извършените през изминалия месец проверки са 126, като 97 процента от тях са били в малки и средни предприятия. За първи път са проверени 11 работодатели, а при 39 от посещенията целта  на контролните органи е била да установят изпълнението на дадени задължителни предписания. За месец май спрямо работодателите-нарушители са приложени 416 принудителни административни мерки със задължителни срокове на изпълнение. От Инспекцията по труда уточняват, че за работа на непълнолетни лица от началото на годината са издадени 13 разрешения. Според специалистите се очаква ръст на поисканите разрешения спрямо миналата 2016-та, като най-атрактивните сектори за наемане на непълнолетни лица са ресторантьорство, хотелиерство и търговия.