Здравеопазване

Недостигът на медици е най-големият проблем в здравната система

До пет години недостигът на персонал ще изправи пред колапс здравната система. Може да се стигне до там, че сестрите да закрият болниците, защото в момента има недостиг на около 20 хиляди специалисти по здравни грижи, сподели във Велико Търново д-р Пламен Радославов – заместник-председател на здравния синдикат към КНСБ. Той обясни, че в общинските болници масово работят медици на пенсионна  или предпенсионна възраст. И тук отново на дневен ред идва въпросът с възнагражденията. Д-р Радославов коментира и може би най- справедливата система за заплащане на труда –  ако немедицински персонал получава в лечебно заведение една минимална работна заплата, сестрите трябват да вземат две, а лекарите да започват с три.

Продължава недофинансирането на масовите клинични пътеки в болничните заведения. Тяхното остойностяване в детското здравеопазване, акушерството, рехабилитацията, както и някои хирургични пътеки е крайно време да бъде актуализирано, защото това не е ставало през последните 7-8 години. За сметка на тях инвазивните клинични пътеки са в реалните си стойности.

Синдикатът в здравеопазването към КНСБ е против разкриването на нови болници с обществени средства до приемането на Националната здравна карта. Те са съгласни лечебници да бъдат създавани в този период с частен капитал.