Община

Посланикът на САЩ посети Кризисния център в Балван

На 28.11.2018 г. в Кризисен център за деца жертви на трафик и/или насилие – с. Балван, Община Велико Търново, се състоя среща между посланика на САЩ в България г-н Ерик Рубин и екипа и децата настанени в центъра. Срещата беше уважена от инж. Даниел Панов – кмет на Община Велико Търново, г-жа Росица Димитрова – Директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване”, г-н Недю Георгиев – кмет на с. Балван, г-жа Лидия Загорова – председател на Сдружение „Пренебрегнати деца”, г-жа Мая Пешева – Директор на Дирекция социално подпомагане, представители на РПУ на МВР, преподаватели от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”.

Посланикът беше посрещнат по традиционен български обичай с хляб и сол. След това по време на срещата имаше възможност да разговаря с децата и екипа на Кризисния център за постиженията и проблемите, свързани с пряката работа с деца претърпели насилие и жертви на трафик и сексуална експлоатация.

Г-жа Росица Димитрова сподели за 12 годишния опит на първия по рода си Кризисен център в България за деца жертва на трафик и насилие, за доброто сътрудничество на Община Велико Търново с Дирекция „Социално подпомагане”, РПУ на МВР, образователни институции, с неправителствения сектор, които са наши партньори и приятели. Тя сподели още, че всички ние  заедно работим в интерес на децата, в подкрепа за гарантиране на щастливо детство, за постигане на успешна интеграция и социализация в обществото. Представи голямата иновация за Община Велико Търново – изграждането на два Кризисни центъра за лица, жертва на трафик и насилие. Към момента темата за домашното насилие е актуална и се предвиждат законодателни промени в Закона за домашното насилие, Наказателен кодекс и в Наказателно процесуалния кодекс, които да направят мерките и дейностите за подкрепа още по-добре организирани и целенасочени за групата към която се отнасят. В това отношение Община Велико Търново в съответствие със законодателните промени доказва,че е отговорен доставчик на социални услуги за уязвими групи.

По-късно Посланик Рубин и екипа му се включиха в изработването на коледни играчки от филц за благотворителния базар на социалните услуги, традиционно организиран от Община Велико Търново. В края на срещата децата от Кризисния център изнесоха кратка програма включваща песни и народни танци, които те са научили по време на престоя си в центъра, а гостите от своя страна ги зарадваха с много подаръци.