Икономика Образование

Невен Боянов: „Предприемач“ не значи икономически престъпник

Когато говорим за съвременни технологии и съвременно образование – има няколко важни фактора, които учебния процес трябва да притежава. В аудиториите на Факултет „Математика и информатика” темата коментира неговият възпитаник и настоящ докторант – програмистът Невен Боянов.

Мултидисциплинарност. В училище учим отделно всеки предмет и сравнително рядко се набляга на връзките между различните сфери на науката. А когато започнем работа, често две учени дисциплини се налага да се прилагат съвместно. Тези мултидисциплинарни връзки трябва да се правят много по-рано, те правят науката интересна, коментира Боянов.

Работата в екип е друга тема, която парадоксално – все още е новост за българското общество. Тя, обикновено се наказва в училище с единица, шегува се програмистът. У нас, работа в екип се преподава от хора, които нямат практика в реалния бизнес. Не е достатъчно да прочетеш някой учебник по психология от 60-те, за да я преподаваш. Тя се учи на практика – в реална среда и е редно оценката в училище да бъде и индивидуална, и екипна.

Страхът от преписването е още една от догмите на 20 век, от които не сме се отърсили. Когато тръгнеш на работа – никой не те спира да търсиш информация в книги и онлайн. Ако задачата е сложна – колкото допълнителни средства да имаш, ако не си учил, надали ще се справиш. Когато зададете един въпрос на ученик или студент – ще разберете дали той го е направил или не, подчертава Боянов.

Друга инфарктна тема в обществото е предприемачеството – колкото обсъждано, толкова непознато. Ето какво каза по нея програмистът: