Образование

НВУ ще си партнира с Гимназията по ядрена енергетика „Мария Кюри“ в Белене

Началникът на Националния военен университет „Васил Левски“ бриг. ген. Иван Маламов и директорът на Професионалната гимназия по ядрена енергетика „Мария Кюри“ в Белене инж. Мая Гъркова подписаха меморандум за сътрудничество и партньорство. Двете учебни институции ще си партнират в обучението и практическата подготовка на курсанти, студенти, докторанти, специализанти и ученици, както и при акредитация и поддържане на системата за управление на качеството на обучение.

„За мен е изключително удоволствие, че в този ден имам възможността да Ви поднеса поздрави от името на академичната общност на Националния военен университет „Васил Левски”, както и от свое име по повод 35-та годишнина от създаването на Професионалната гимназия по ядрена енергетика „Мария Склодовска-Кюри“! Успехът на всяко училище е в качеството на обучението, силата на творческия дух и не на последно място в изграждането и формирането на личности с качества“, каза в приветствието си бриг. ген. Иван Маламов.

„Сътрудничеството ни с Националния военен университет е логичната крачка, към качественото образование. Връзката училище – университет е от съществено значение за кариерното ориентиране на учениците. Докосвайки се до университетската катедра още в ученическите си години, е предпоставка за допълнително мотивиране на учениците. Новото поколение деца са умни, борбени и интелигентни, и бидейки правилно насочени в професионални направления, България няма да има проблем с осигуреността на работна ръка“, сподели инж. Мая Гъркова.