Култура

НВУ подкрепя каузата за издаването на поредната книга от Алманаха на Сухопътните войски

Националният военен университет „Васил Левски“ подкрепя Асоциацията на Сухопътните войски на България в каузата за набиране на средствата, нужни за издаването на поредната книга от Алманаха на Сухопътните войски на България „Българската конница“. Книгата съдържа историята на 11 конни полка, пет конни бригади и три конни дивизии и участието им във войните за национално обединение. Това са полковете и бригадите на победоносната 1-ва конна дивизия на генерал Иван Колев – освободителката на Добруджа 1916-12917 г., кавалерийската дивизия на генерал Атанас Назлъмов от Балканската и Междусъюзническата война, конните дивизии на генералите Александър Танев и Иван Стойков през Първата световна война и други сборни конни бригади, взели участие в боевете при Одрин, Лозенград, Шаркьой, Чаталджа, Беломорието, Македония и Сърбия. Изданието е с обем от 260 страници, които са богато илюстрирани със снимков материал.

За издаването на книгата са нужни около 14 хиляди лева и всеки, който реши да участва като дарител, ще види името си в списъка на дарителите за книгата. Освен това ще получи и екземпляр от книгата със свидетелство за дарение.

Книгата няма да се продава в книжарници, а ще бъде подарена на регионални библиотеки и музеи. Целта е прославената конница на България да остане в историята ни.

Даренията изпращайте по банковата сметка на Асоциацията:

Получател: Асоциация на Сухопътните войски

Предмет: дарение за книга Шеста от Алманаха

IBAN: BG19 BPBI 7939 1088 1391 01

BIC: BPBIBGSF