Образование

НВУ и УНСС сключиха договор за сътрудничество

Националният военен университет „Васил Левски“ и Университетът за национално и световно стопанство сключиха договор за сътрудничество. Церемонията, в която участваха началникът на Военния университет бриг. ген. Иван Маламов и ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, се проведе в тържествената зала на софийското висше училище.

Документът, който двамата ректори подписаха, предвижда провеждането на съвместни научни, учебни и бизнес събития, проекти, обмен на информация, студенти и преподаватели.

„Изключително удоволствие за мен е да сключим този договор, още повече, че аз съм ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, обучаваме студенти по икономика на отбраната и сигурността и сме доста близки като профил“, каза домакинът на срещата проф. Димитров. Той представи пред своите гости висшето учебно заведение, което ръководи, както и най-интересните и нови проекти, по които УНСС работи.

„Проф. Димитров, позволете ми да изкажа моята лична и на целия академичен състав благодарност за възможността да имаме съвместна работа с вашия университет. Образованието трябва да бъде обща кауза и ние работим за това заедно с преподавателите и с различни образователни способи да повишаваме нивото на университета. И понеже вярвам, че заедно можем да помогнем и на нашите обучаеми, и на нашите преподаватели да се развиват, ние също сме в процес на подписване на съвместни договори. Спечелихме два проекта по модернизация на образованието – единият с Югозападния университет, в който те са водеща институция и втория – със Софийския университетът, където ние сме водещият партньор“, коментира бриг. ген. Иван Маламов.