Любопитно Образование

НВУ домакинства семинар по международен проект „Изследване на равнопоставеността във Въоръжените сили“

Националният военен университет „Васил Левски“ е домакин на семинар по международния проект „Изследване на равнопоставеността във Въоръжените сили“. Във В. Търново са представители на Академията на сухопътните войски „Николае Балческу“ в Сибиу, Румъния, Торинска военна академия към Университета в Торино, Италия и Военната академия в Лисабон, Португалия.

Началникът на Националния военен университет бригаден генерал Иван Маламов приветства гостите и даде начало на семинара, който продължава една седмица.

„Изследване на равнопоставеността във въоръжените сили“ е един от първите международни проекти, по които работи факултет „Сигурност и отбрана“ на Националния военен университет. Партньори по него са Академията на сухопътните войски „Николае Балческу“ в Сибиу, Румъния, Торинска военна академия към Университета в Торино, Италия и Военната академия в Лисабон, Португалия, която е и водещия партньор. Проектът е по стратегическо партньорство по Европейската програма „Еразъм +“ и основният му приоритет е разработване на модел за военни изследвания за равно третиране на половете, специално за преподаване в европейските армейски институции.

„Този семинар е заключителен и в него участват преподаватели и командири, които ще преподават и обучават по тези тематики във военните академии в Европа. Предстои ни да преминем по всички части на учебника, да дискутираме и тестваме практически методи и форми, с които тези политики по равнопоставеност успешно и ефективно ще се преподават във военните академии. Заедно с нас ще работи и външен експерт и гост – лектор – подполковник Пер-Руе Петлунд, който е съветник по равнопоставеност на половете в Щаба на отбраната на Норвегия и отговаря за цялата мрежа от съветници в Норвежката армия“, коментира полк. доц. д-р Невена Атанасова-Кръстева, началник на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор на проекта за НВУ. Тя е и ръководител на екипа от преподаватели, които са работили върху учебника – майор Светлин Пехливанов, майор д-р Димитър Димитров и майор д-р Евелина Атанасова и ст. преподавател Теодора Иванова.

„Усилията ни са насочени към създаването на MGS Army Handbook, който да се използва в институциите партньори. Тази система за обучение ще осигури популяризирането на необходимите социални, граждански, междукултурални и интердисциплинарни компетенции, подобряване на институционалните перспективи за равностойни полови роли и създаване на основите, които ще позволят плавно интегриране на военните изследвания за равнопоставеността в учебната програма на партньорските военни академии. За целта бяха проведени изследвания и интервюта в тези военни академии, чиито анализи послужиха за основа за създаване на учебника“, допълва полк. Атанасова.

Повече от 1300 курсанти от четирите военни академии и университети са участвали в попълването на въпросниците и в стандартизираните интервюта, чиято цел е била събирането на достатъчно материал за съдържанието на този учебник, по който партньорите са работили около година и половина. След това са започнали и дейностите по обучение и трениране върху конкретните глави от учебника. Първите две обучителни дейности бяха в Португалия и Румъния и бяха специално за курсанти, за да може и те да дадат своята обратна връзка.

„Много важно беше да организираме обученията, защото именно там курсантите се запознаха с основните глави в този учебник, а ние получихме тяхното мнение и препоръки. Миналия месец се проведе семинар за обучители в Италия и сега предстои вече да отработим финалните детайли и учебникът, който е готов на английски език, да бъде преведен на всички езици на участващите държави, за да може да се преподава във въоръжените сили на страните членки на Европейския съюз“, уточнява полк. доц. д-р Атанасова.