Образование

НВУ „Васил Левски“ и Университетът по хранителни технологии ще си сътрудничат

Договор за сътрудничество подписаха ректорите на НВУ „Васил Левски“ и на Университета по хранителни технологии в Пловдив. Споразумението предвижда висшите училища да си партнират в областта на войсковото хранене, разработване на нови научни подходи и учебни програми, съвместно обучение на студенти, обмен на преподаватели. „Националният военен университет е основна обучаваща институция в областта на логистиката за Българската армия. Затова се стремим непрекъснато да повишаваме нашата подготовка както теоретична, така и практическа. Ще предложим нови начини на хранене не само на българските военнослужещи, а на всички, които се занимават с дейности, свързани със сигурността, отбраната и защита при бедствия, аварии и катастрофи. Можем да подобрим въведеното  в Университета експериментално хранене на курсантите“, каза началникът на НВУ бригаден генерал Иван Маламов.

По думи на ректора на Университета по хранителни технологии проф. Пламен Моллов ръководеното от него висше училище може да бъде полезно в логистиката, свързана с храненето, съхранението и транспорта на храни. „Бъдещето на висшето образование предвижда интеграция на университетите, на учебните програми и взаимодействие по различни линии, чрез които университетите се допълват. Можем да постигнем добри научни резултати, да направим добри учебни програми“, отбеляза проф. Моллов. Той разкри, че в момента научен екип работи върху създаването на нови продукти, които  подобряват имунитета на хората. „Това са все още разработки. Не са публикувани, но са свързани преди всичко с подготовката на храните – годност, качества, характеристика на веществата в тях“, обясни проф. Пламен Моллов.

След подписване на споразумението в НВУ започна научна конференция на тема „Логистиката и обществените системи“. Във форума присъствено и онлайн участват университетски преподаватели от България и 13 от чужбина. 133 доклада в три секции – военна логистика, бизнес логистика и социална логистика – ще бъдат представени.