Образование

НВУ „Васил Левски“ е домакин на курс по дигитален маркетинг

Националният военен университет “Васил Левски” е домакин на  интензивен курс по основи на дигиталния маркетинг, воден от дългогодишния преподавател в SoftUni Digital – великотърновеца Александър Иванов, който е и управител на дигитална маркетинг агенция CreateX.

Курсът е напълно безплатен и започва на 5 май 2021 г. Състои се от 8 лекции, които ще приключат на 21 май. Курсистите ще завършат с изпит и при успешен такъв ще получат сертификат. Всяка лекция обръща внимание на отделен елемент от дигиталния маркетинг, като обхожда концепции, подходи, доказали се като успешни, както и практични познания, така че да даде конкретни приложими стъпки и резултатни примери. По този начин в края на курса участниците ще са запознати с целия интегриран маркетингов план, както и ще имат ясни, конкретни и доказано работещи примери, които да приложат на практика.

Една от основните цели на обучението е да направи връзка между курсистите и местни работодатели, които търсят кадри в сферата на дигиталния маркетинг и така да помогне за тяхното професионално развитие. В тази връзка, като част от програмата, работодателите са поканени да се срещнат с участниците, да обменят информация и контакти. Обучението във Велико Търново се организира от дигитална маркетинг агенция CreateX, в партньорство с НВУ “Васил Левски”. Агенцията предоставя пълно дигитално обслужване и обхваща целия спектър на сферата – SEO, copywriting, онлайн реклама (PPC), social media, email marketing и други.

Партньорството се осъществява, като част от споразумението за сътрудничество, подписано между Университета и дигитална маркетинг агенция CreateX през месец  март тази година.

Обучението е в рамките на проект „Посока професия“, изпълняван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Младежка безработица, в рамките на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. В България проектът се изпълнява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.