Икономика

На 54% от ползващите парно във Велико Търново февруарските сметки са под 50 лв.

1200 абонати на „Топлофикация ВТ“ или 54% са получили сметки под 50 лв. за февруари, сочат данните на дружеството. 28% от хората с парно в старата столица ще платят между 50 и 100 лв. Само 16 са сметките над 350 лв., а 17 абонати дължат суми между 300 и 350 лв.

Доставената топлинна енергия от „Топлофикация – ВТ” на клиентите на гр. Велико Търново за м. февруари 2021 г. е с 52,86% по – вече в сравнение с м. февруари 2020 г. поради значително по – ниската средна външна температура, уточняват от дружеството.

Средноденонощна външна температура по данни на НИМХ през м. февруари 2021 г. в шест последователни дни е била с отрицателни стойности, докато през м. февруари 2020 г. средноденонощна външна температура е била с положителни стойности.