Социални дейности

На 31 декември НОИ ще приема заявления за преизчисляване на пенсии

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че поради техническо пренастройване на информационните системи на 31.12.2018 г. заявления за преизчисляване на пенсиите за осигурителен стаж и възраст без намаление на индивидуалния коефициент (УП-25) и заявления за прехвърляне на средствата от индивидуалните партиди на лицата в универсален пенсионен фонд към фонд „Пенсии“/фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на ДОО (УП-25.1) ще се приемат от териториалните поделения на институцията до 13:00 ч.

На желаещите да подадат такива заявления НОИ напомня, че преходният период, в който това може да се направи, изтича в края на годината.