Денят

На 29 август отбелязваме Европейската нощ на прилепите

Европейската нощ на прилепите се провежда всяка година в повече от 30 страни, съгласно Споразумението за опазване на прилепите в Европа (EUROBATS), влязло в сила за България от 1999 г. за опазване на прилепите в Европа чрез серия от консервационни дейности. Целта е да се популяризира пред широката общественост идеята за опазване на популациите на европейските видове прилепи и да се утвърдят и разширят познанията на гражданите по отношение на био разнообразието и заобикалящата ни природна среда.

2011 и 2012 г. са обявени за Години на прилепите от Програмата за околна среда на обединените нации (UNEP), от Конвенцията за опазване на мигриращи видове диви животни (CMS) и от Споразумението за опазване на прилепите (EUROBATS).

Прилепите са единствените бозайници, които могат да летят активно, макар че някои други видове са способни да прелитат на ограничено разстояние.

Разредът наброява около 1110 вида, около 20% от всички видове бозайници. Прилепите са разпространени по целия свят с изключение на някои откъснати острови, полярните райони и високопланинските области над границата на горите. В България се срещат около 30 вида.

Великотърновският пещерен клуб „Дервент“ ще отбележи Нощта на прилепите едва през втората половина на октомври с лектория и прожекция на филми за прилепите, информира Евгени Коев, председател на организацията, предвид началото на новата учебна година и епидемиологичната обстановка. Те ще се проведат традиционно в Гимназията по туризъм „Д-р Васил Берон“ – Велико Търново и ще са отворени не само за ученици, а и за всички желаещи да присъстват. Членовете на ученическия спелеоклуб „Проф. Рафаил Попов“ ще отбележат Нощта с организирани едно или две излизания с наблюдения на прилепни колонии.