Община

На 24-ти май в центъра на Велико Търново ще се продават само балони и български национални знамена

Със своя заповед Кмета на Община Велико Тръново Даниел Панов разпорежда забрана за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, за продажба на промишлени и хранителни стоки, извършването на промоции и събития от рекламен характер по цялото протежение на ул. „Васил Левски“, ул. „Независимост“ , ул. „Христо Ботев“, и Площад „Майка България“ през целия ден на 24-ти май 2021 г.

Допуска се единствено извършването на временна търговия – продажба на балони и български национални знамена.