Политика

На 14 ноември: Гласуваме на една машина и с една смарт карта

ЦИК реши, че на изборите „две в едно“ на 14 ноември ще се гласува на една машина и с една смарт карта. Разписките ще са две или една, в зависимост от това дали избирателят гласува за двата вида избори или само за единият.
Комисията прие и как ще се визуализират екраните на устройството, така че да се направи избор дали вотът ще се упражни едновременно за президент и вицепрезидент и за народни представители или само в един от двата избора. Ако три минути след стартиране на гласуването избирателят не предприеме действия по избор, той ще бъде подсетен с текст, че трябва да натисне някой от бутоните на екрана. След активирането на машината със смарт картата за гласуване ще се визуализира екранен надпис „Посочете в кои избори ще гласувате“, отдолу натиснете „Потвърдете“, като ще се избират три бутона. Първият за избор две в едно, вторият за избор на президент и вицепрезидент, третият за избор на народни представители, а на екрана долу вдясно ще има друг бутон в синьо с надпис „Потвърждавам“, след което се зарежда втори екран за гласуване.

На втора страница ще има три варианта в зависимост от това какъв избор е направил избирателят. Ако е избрал първия бутон, ще се визуализира текст „Избори за президент и вицепрезидент и за народни представители“. След това текстът „Потвърдете своя избор“ или се върнете назад.
На трета страница ще се визуализира първият екран на бюлетината за президент и вицепрезидент, бюлетината ще се прелиства с бутон „следваща страница“ и ще се преминава към „следващо гласуване“.
След като е направил своят избор, преди да разпечата разписката или разписките, избирателят отново ще може да се върне назад, за да промени избора си след като направи преглед.