Денят Здравеопазване

На 13 декември сме дишали най-мръсния въздух в областта за месеца

На 13-ти декември 2017 г. жителите на трите общини Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов са дишали най-замърсения въздух през месеца. Това показват данните от измерванията на РИОСВ- Велико Търново.

На този ден са най-високи показателите за превишени фини прахови частици и в трите общини. Традиционно, в Горна Оряховица през декември са регистрирани най-много превишения – 16. За цялата 2017  г. в общината те са 88.

Във Велико Търново през изминалата година надвишаване на фини прахови частици е имало през 44 дни, като през декември те са били 7.

Също 7 превишения са отчетени през последния месец на годината в Свищов, а за цялата 2017 г. те са 46.