Любопитно

На 13 август ще бъде открит ловният сезон за пернат дивеч

Откриването на ловния сезон на пъдпъдък, гургулица, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина ще бъде на 13 август (събота), съобщават от Българския ловно-рибарски съюз. Групово и индивидуално ловуване на дребен дивеч се извършва в събота, неделя и в дните обявени за официални празници. Групово ловуване и лов на мигриращ дивеч се извършва само през деня – един час преди изгрев и един час след залеза на слънцето. Групово и индивидуално ловуване на гургулица се извършва в само в събота и в дните, обявени за официални празници.

Нормите за отстрел са определени в чл. 71, ал. I от Правилника за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча (ППЗЛОД) и са задължителни, а за отстрел от един ловец за един ловен излет, нормата е:

пъдпъдък – до 15 бр.;

гургулица – до 8 бр, а по линия на организирания ловен туризъм – до 24 броя;

гривяк, гълъби, гугутка – до 10 бр;

горски бекас, обикновена бекасина – до 10 бр.

От Българския ловно-рибарски съюз припомнят да се спазват установените норми за ограничаване разпространението на АЧС по време на ловните излети, в т. ч. мерките за биосигурност и да се подават навременни сигнали за открити трупове на диви свине.