Образование

На успешна кандидатстудентска кампания се радват в Историческия факултет на ВТУ

В рамките на успешно протичащата кандидатстудентска кампания за 2019 г. във Великотърновския университет продължава и записването в един от най-реномираните негови факултети – Историческия факултет.

Историческият факултет отдавна има славата на един от водещите академични и научноизследователски центрове в България. Затова не е случайно, че много млади хора от цялата страна и тази година избраха да получат висшето си образование именно в него. Освен в областта на направление „История и археология“, във Факултета се осъществява обучение и в още три професионални направления – „Педагогика на обучението по…“, „Науки за земята“ и „Социология, антропология и науки за културата“. В част от специалностите вече са запълнени всички места, а ограничени бройки за държавна поръчка на първокурсници за учебната 2019/2020 година все още има в следните специалности: „История“ (редовно и задочно обучение), „Археология“ (редовно обучение), „География“ (редовно обучение), „Регионално развитие и геоикономика“ (редовно обучение), „Културен туризъм“ (редовно обучение), „Педагогика на обучението по история и география“ (редовно и задочно обучение) и „Педагогика на обучението по история и чужд език“ (редовно и задочно обучение).

Със студентите във ИФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ работят доказани се специалисти в областта на историята, археологията, географията, етнологията, културния туризъм и т.н., а красноречиво доказателство за високия професионален и научен авторитет на преподавателите от Факултета е фактът, че редица от тях, като например професорите Пламен Павлов, Милко Палангурски, Петко Петков и др., са редовни участници и емблематични лица в телевизионните предавания на историческа тематика (включително в реномираното „История БГ“ по БНТ), както и това, че много от академичните кадри на Историческия факултет, като водещи специалисти в своите области, са сред авторите на най-предпочитаните учебници в българското образователно пространство.

Желаещите да станат студенти в Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ могат да кандидатстват за прием в специалностите, в които все още има свободни места държавна поръчка, всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа в Бюрото за кандидатстудентска информация, реклама и прием, разположено в сградата на Ректората на ВТУ (етаж I).