Здравеопазване

На обществени места ще ходим само с маски

Всички лица са длъжни да носят защитна маска, когато се намират в закрити или на открити обществени места. Такова нареждане даде здравният министър Кирил Ананиев със Заповед № РД-01-168 от днес.

Контролът по изпълнението на заповедта ще осъществяват полицаите и областните управители.

„Последиците от несвоевременното прилагане и от всяко забавяне на изпълнението на противоепидемичните мерки ще бъдат причиняване на значителни или трудно поправими, включително и непоправими вреди за здравето на хората.“ – се казва в заповедта.