Съд

На мълчалив протест излязоха прокурори и съдебни служители

На мълчалив протест излязоха днес, точно в 11.00 часа пред Съдебната палата, прокурори и съдебни служители от Апелативна прокуратура – Велико Търново. Той бе в знак на несъгласие с внесеното  предложение в  45-то Народно събрание за изменение и допълнение на Наказателнопроцесуалния кодекс и Закона за съдебната власт. Според тях се нарушават принципа за разделение на властите и независимостта на съдебната власт в правова държава, каквато е България.

„Винаги сме се подчинявали на Закона и в условия на паднемична обстановка в страната не допуснахме забавяне на изпълнение на служебните си задължение и снижаване качеството на работа. Да не се забравя, че с изменение на законодателството, следва да се създава трайна уредба на обществените отношение и се дължи зачитане принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, съгласуваност, професионалност и стабилност”, пише в декларацията на прокурорите и съдебните служители от Апелативна прокуратура – Велико Търново.

Протестът на гилдията се състоя в цялата страна.