Образование

Началникът на РУО преустанови приема на ученици в VIII клас за шест паралелки

Със заповед на началника на РУО е преустановен държавният прием на ученици в VIII за учебната 2021/22 г. за следните паралелки:

Половин (0,5) паралелка, професия  Електротехник, специалност  Електрообзавеждане на железопътна техника в Професионална гимназия по железопътен транспорт „Н. Й. Вапцаров“ -Горна Оряховица;

Половин (0,5) паралелка, професия Организатор по експлоатация в железопътната инфраструктура, специалност  Ръководител движение в Професионална гимназия по железопътен транспорт „Н. Й. Вапцаров“ – Горна Оряховица;

Една (1) паралелка, професия  Помощник-треньор, специалност  Помощник-треньор в Професионална гимназия по хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ –  Горна Оряховица;

Половин (0,5) паралелка, професия  Техник на компютърни системи, специалност  Компютърна техника и технологии в Професионална гимназия по електроника „А. С. Попов“ във Велико Търново – от 26 места на 13 места;

Половин (0,5) паралелка, професия  Електротехник, специалност  електрообзавеждане на транспортна техника в Професионална гимназия по електроника „А. С. Попов“ –  Велико Търново – от 26 места на 13 места;

Една (1) паралелка, професия  Фермер, специалност  Земеделец в Средно училище „Цанко Церковски“ –  Полски Тръмбеш – от 52 на 26 места.