Образование

24 компании ще се представят по време на „Национални дни на кариерата” във Велико Търново

24 компании ще се представят във Велико Търново по време на най-големия кариерен форум в България – „Национални дни на кариерата – Добра кариера, добър живот 2017”. Форумът ще бъде открит на 29 март от 10:00ч., в Пети корпус на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” от ректора на университета проф. д-р Христо Бонджолов, директора на Кариерния център Олег Божанов и управителя на JobTiger и член на съвета на настоятелите на ВТУ Светлозар Петров.

От ляво надясно: Олег Божанов, проф. д-р Христо Бонджолов и Светлозар Петров

„Национални дни на кариерата” се провежда от 16 години, а във Велико Търново това е тринадесетото издание. По време на събитието студентите и младите специалисти ще имат възможност да се срещнат с потенциални работодатели, които ще представят стажантски програми и свободни работни места. „Ще присъстват работодатели от сферата на финансите, застраховането, човешки ресурси, хранително-вкусова промишленост, търговия, аутсорсинг и ИТ сектора, и други”, информира ректорът на ВТУ проф. Бонджолов.

По думите на управителя на JobTiger Светлозар Петров се търсят всякакви хора – от общи работници до специалисти, но работодателите искат квалифицирани кандидати. Има голямо търсене на кадри в аутсорсинга и ИТ сектора, но там ключово умение е владеенето на чужд език. Светлозар Петров допълни, че екипът на JobTiger работи по индустриална карта на България, която обхваща всички производствени предприятия, университети и професионални гимназии. Проектът за индустриалната карта ще бъде представен през април.

Проф. Бонджолов информира, че бакалавърските и магистърските програми се съобразяват с търсенето на пазара на труда и една от новостите е въвеждането на 60 часа чужд език за всички специалности.

„Великотърновският университет предлага обучение по 20 чужди езика, така че студентите могат да изберат по кой да се обучават. Езиковата специализация, нивото на владеене на чужд език, е потребност на бизнеса. Според такива потребности ние коригираме програмите, за да предложим на студентите необходимата квалификация. Оттам насетне всичко е в ръцете на студентите – в тяхната активност и самоподготовка.”, подчерта проф. Бонджолов.

По традиция форумът „Национални дни на кариерата – Добра кариера, добър живот”е придружен от предварителни специализирани работилници (уъркшопи), на които студентите ще могат да се запознаят в детайли с подготовката за автобиография и мотивационно писмо, да получат важни съвети за поведението си по време на интервю за работа, както и да получат кратка информация за фирмите, които участват във форума.

Изложението „Национални дни на кариерата – Добра кариера, добър живот” е най-голямото и утвърдено младежко кариерно събитие в България. През годините, в изложението са участвали над 206 000 млади хора. Над 38 000 от тях са стартирали стаж или кариера след посещението си на изложението. Над 1000 компании са участвали през годините във форума.