Образование

Националният военен университет отбеляза своя празник и 139 години от създаването на първото военно училище

„2002 година е преломна за висшето образование в България. В обстановка на непрекъснати динамични промени и нова визия за развитието на военно-образователната система, при намаляване на военните структури и на финансовите ресурси, при съкращаване числеността на Българската армия Университетът бързо усвоява нов образователен профил, смело излиза на свободния пазар на висшето образованието, завоюва високи позиции и авторитет, който отстояваме до днес”, подчерта в академичното си слово ректорът бригаден генерал Пламен Богданов.

С оценка 9,17  от Националната агенция по оценяване и акредитация посреща своя празник НВУ „Васил Левски”.  „Това е най-високата оценка за институционална акредитация, давана някога на  военно учебно заведение”, отбеляза бригаден генерал  Богданов. Той поясни, че през т.г. успешно е завършила акредитацията на професионално направление „Общо инженерство”. В направлението са акредитирани  5 специалности за бакалавър и магистър с оценка 8,26 и  5 нови докторски програми, като оценката на „Техника и технологии на взривни работи” е 9,30. През последната година  на длъжност професор са назначени 5 преподаватели,  а на доцентска – 7. Научна степен „д-р на науките” е присвоена на 1 преподавател, а образователна и научна степен „доктор” са получили 12 души.  В ход са процедури за 1 професор и 5 за доцент. „Радващо е, че високите резултати в образователната и научната дейност имат проекция и в резултатите на нашите обучаеми”, коментира началникът на НВУ.  Средният успех за миналата учебна година на курсантите е много добър 4,93,  а на студентите – много добър 4,72.

Зам.-министърът на отбраната Атанас Запрянов връчи предметни награди на трима ръководители на катедри. Подполк. Станчо Станчев, подполк. Румен Маринов и капитан Димитър Йорданов бяха отличени за проявен висок професионализъм, постигнати резултати и принос за усъвършенстване на военното образование.

Зам.-областният управител Детелина Борисова, зам.-кметът на Общината проф. Георги Камарашев, председателят на великотърновската организация на учените проф. Петко Петков бяха сред официалните гости на тържеството.