Политика

Национална среща на областните управители се проведе в Арбанаси

Двудневна национална среща на областните управители се проведе в Арбанаси по инициатива на областния управител на област Велико Търново Ивайло Здравков. На форума присъстваха още заместник-областни управители, главни секретари и експерти от 28-те административно-териториални области на страната.

Представителите на изпълнителната власт по места коментираха  стопанисването и управлението на държавни имоти, с акцент върху сградната собственост; почистването на речните корите; прехвърлянето на язовирите от страна на общините към Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“; централизацията на счетоводната система; добри практики в работата на областните администрации, както и актуални теми, свързани с дейността на Асоциациите по ВиК.

На националния форум областните управители и техните представители обсъдиха конкретни казуси по контрола за законосъобразност на актовете на местното самоуправление и местната администрация в областта на административното обслужване, актуалната съдебна практика и тълкувателните решения на ВАС, последните изменения в разпоредбите на АПК, както и проблеми с предстоящите местни избори.

Областните управители се обединиха около изготвянето на конкретни предложения до Министерския съвет за извършване на изменения и подобрения в действащата нормативна уредба.