Поминък

Национална селска мрежа със семинар по Програмата за развитие на селските райони

Еднодневна работна среща провежда днес във Велико Търново екипът на Национална селска мрежа. Тя с цел надграждане на капацитета на регионалните координатори от Звеното за управление на организацията.

Основните акценти на срещата са Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020 в преходния период на Общата селско-стопанска политика през 2021 и 2022 г.; нейното финансиране; основни аспекти на европейското законодателство; актуалните възможности за подпомагане по стартиралите подмерки 4.1 и 21.1 на програмата и др. На работната среща присъстват 20 души от цялата страна.

Основната цел на Националната селска мрежа е да подпомогне прилагането на Политиката за развитие на селските райони и координацията й с регионалната политика за постигане на бърз напредък в качеството на живота в селските райони на България.

Кремена Крумова – Попова