Образование

Национална конференция „Работа с липсващото”

Студенти от специалност „Психология“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ участваха в Национална конференция на Българската асоциация по психотерапия на тема „Работа с липсващото“. В рамките на три дни практикуващи психотерапевти запознаха студентите със своите научни трудове.
Първият ден бе отделен за участие в предконферентни уъркшопи, които дадоха възможност на участниците да се докоснат до практическата, активната част от работата на психотерапевти от различните направления. През втория ден се представиха научни трудове, есета и клинични случаи. Последният ден бе предназначен предимно за представяне на отделните психотерапевтични школи, основните идеи и организациите, които са се формирали посредством тях.