Конфликти Социални дейности

Националната телефонна линия за деца 116 111 става все по-търсена, тревожни са 319 сигнала за физическо и психическо насилие

Близо 35 хиляди са обажданията на Националната телефонна линия за деца 116 111 за 2021 г., която се управлява от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). От там съобщиха, че се запазва тенденцията броят на момчетата, които търсят съдействие по телефона, да е повече от този на момичетата. Децата проявяват интерес към темите за взаимоотношенията с други деца, създаването на приятелства и потребността от общуване, се казва в съобщението.

Проблеми с определен учебен предмет и ниски оценки често притесняват децата, които търсят съвет и подкрепа на телефон 116 111, добавят от ДАЗД. В част от обажданията децата обясняват, че вкъщи успяват да се справят с поставените от учителите задачи, но когато ги изпитват, не могат да покажат знанията си. От своя страна родителите и учителите не им се доверяват, че са се подготвили, което допълнително ги стресира. В друг случай дете се страхува да сподели с близките си, че не е успяло да завърши учебната година и ще се наложи да повтори същия клас. Ученик е потърсил консултация как да постъпи, защото две деца от класа му тормозят постоянно всички останали.

Анализът на ДАЗД показва още, че по време на социалната изолация децата се обаждат често, за да получат внимание и да разберат за какво е този телефон. Когато консултантите обяснят за какво се използва линията, в повечето случаи децата се извиняват, че я задържат с измислени истории.

За изминалата година са подадени 737 сигнали за насилие над деца. Най-много – 319, са за физическо и психическо насилие. Проведени са 5375 консултации с деца за оказване на психологическа подкрепа, а с възрастни – 2995.

Тревожна е статистиката, че 25 деца са потърсили консултация заради суицидни мисли. Част от тях съобщават и за самонаранявания. Едно от обажданията прави силно впечатление на психолозите – дете само търси съвет как да спре желанието за самонараняване и мислите за край на живота, заради кибертормоза, на който е подложено.

Консултантите на линията са подготвени специалисти в областта на психологическата подкрепа за деца и работят по утвърдена методика при обажданията. Те изграждат доверие с обадилото се дете, изслушват го и му оказват подкрепа, казват от ДАЗД. Те добавят, че в края на консултациите децата съобщават за намалена тревожност и повишено чувство за ценност по отношение на живота, както и че отново ще се свържат с линията, ако се почувстват зле.

Запазва се и тенденцията голям брой родители да подават сигнал, че собственото им дете е в риск най-вече, когато има заведени дела за определяне на родителски права или при развод. В случаите, когато родителите са в конфликт често съобщават за неадекватна грижа към детето, полагана от единия родител, без да посочат убедителни сведения за твърдяното, коментират от ДАЗД.

Данните от системата на Националната телефонна линия за деца (НТЛД) 116 111 показват, че обажданията от майки през м.г. са 489, като при 115 от тях е подаден сигнал за дете в риск. Обажданията от бащи и през м.г. са повече, отколкото от майки – 654, като 125 от тях са сигнали за дете в риск. Основната причина да потърсят подкрепа на НТЛД е системно възпрепятстване на контактите им с детето или децата им.

През месец ноември се наблюдава и ръст на обаждания от жени, които търсят помощ и подкрепа заради домашно насилие. Това се случва непосредствено след убийството на жена – жертва на домашно насилие, чийто случай беше медийно разказан, напомнят от ДАЗД.

Председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова коментира, че номерът 116 111 става по-разпознаваем и се ползва с все по-голямо доверие от децата и гражданите. Много е важно да научим децата, че не е страшно, нито срамно, ако чувстват потребност да говорят за всичко, което ги притеснява, казва тя. “Нека знаят, че на 116 111 могат да получат важната за тях подкрепа. Консултантите, които обслужват Линията са с богат с опит и квалифицирана подготовка в работата с деца и семейства. Те са на разположение на хората по всяко време на денонощието – без почивен ден. Обаждането е напълно безплатно и анонимно“, добавя д-р Елеонора Лилова.

През 2021 г. по нейна инициатива Националната телефонна линия за деца 116 111 стана член на Международната организация Child Helpline International, която се състои от 173 участника от 142 държави от целия свят. Експертите на ДАЗД участват редовно в обучения и дискусии с колегите си от другите страни като обменят полезен опит и практики с какво още могат да са полезни на хората, които търсят съвет и подкрепа на телефонните линии за деца, допълват от ДАЗД.