Образование Социални дейности

Национален конкурс „Млад Благотворител“ ще финансира 7 ученически проекта

Започна кандидатстването в Национален конкурс „Млад Благотворител“. Той дава възможност на ученици-доброволци да реализират свои мисии с финансова и менторска помощ.

В конкурса могат да участват ученици от 8. до 12. клас, които са готови да посветят време, умение и усилие, за да направят България по-добро място за живеене.

За осма година Национален конкурс „Млад Благотворител“ дава възможност на ученици да осъществят свои проекти с благотворителни дейности!

7 проекта ще получат финансиране:

1-во място 1500 лв.; 2-ро място 1200 лв.; 3-то място 1000 лв.;

4-то и 5-то и 6-то място по 800 лв.

Категория „Иновативно предприемачество с кауза“ 1200 лв.

15 проекта ще бъдат класирани на полуфинал. Екипите на всички 15 проекта ще имат обучение „Управление, комуникация и финансова отчетност на проекти“ в три отделни модула събрани в един съботен ден, така ще доразвият проектите с помощта на ментори и експерти.

Втори етап от конкурса включва 15-те проекта да се представят пред журито с кратко – до 3 минутно видео, в доказателство, че каузата е благородна и значима.

Каузите на проектите трябва да отговарят на една от трите зададени теми:

Подкрепа за деца/ученици, лишени от родителски грижи или възрастни хора в нужда.

Съхраняване на музикалното наследство на България.

Екология /опазване и грижа за околната среда/

Иновативно предприемачество с кауза

Краен срок за кандидатстване е 14-ти януари 2024 г.

Дейностите по проектите трябва да се реализират от февруари до юни 2024 г.

Условия и изисквания в конкурса са публикувани в сайта на фондацията. Там са и формуляр с 12 въпроса и декларации: https://blagotvoritel.org/nacionalen-konkurs-mlad…/