Образование

Национален конкурс за студенти и ученици „Словото и диалогът“

Национален конкурс за студенти и ученици „Словото и диалогът“ организира Филологическият факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
В конкурса могат да участват студенти и ученици от България и чужбина. Участниците могат да представят стихотворение, разказ, есе или репортаж по една от темите „Българският език и българската литература в глобализиращия се свят“, „Езиковата компетентност – ценност и предимство“, „Словото, което гради светове“.
Конкурсното жури се състои от висококвалифицирани преподаватели във Филологическия факултет. Срокът за подаване на творбите (в електронен формат) е 20 юни 2020 г. на адрес dialozikonkursvtu@abv.bg.
Резултатите ще бъдат обявени на сайта и на фейсбук страницата на Филологическия факултет на 30 юни 2020 г. На участниците, които се класират на първите три места, ще се признае отлична оценка по български език при кандидатстване в специалностите на Филологическия факултет на Великотърновския университет.