Образование

Научна конференция „Съвременно музикално образование и възпитание”

С национална научна конференция ще бъде отбелязана 25- ата годишнина на специалност „Педагогика на обучението по музика” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Тема на форума е „Съвременно музикално образование и възпитание”. Ще се проведе на 28 юни, от 10,00 часа в зала 108 на институт „Конфуций”. В програмата ще участват всички преподаватели от катедра „Музика” при Педагогическия факултет на Великотърновския университет, от НМА „Проф. Панчо Владигеров” и СУ „Св. Климент Охридски”, съобщи ръководителят на учебното звено  доц. Илияна Николова. „Ще се разглеждат и дискутират теми, свързани с обучението на бъдещите учители по музика в детската градина и общообразователното училище, по-конкретно обучението по музикално-теоретичните дисциплини и актуални проблеми, свързани с тях, аспектите на практическото обучение на студентите като стажант учители по музика”, уточни доц. Николова.

При откриването д-р Зорница Атанасова ще представи методическа разработка  „Интегративни подходи в обучението по музика в професионалните гимназии” в присъствието на ученици и учители от Плевен.

„Целта  е да се търсят оптимални решения на споделените от участниците проблеми по отношение на учебната работа и изграждането на бъдещите учители по музика”, допълни доц. Илияна Николова.