Денят Образование

Научна конференция „Модерният свят на българина”

Над 20 преподаватели, учени и музейни работници от страната участваха с доклади в научна конференция на тема „Модерният свят на българина”. Форумът се проведе във Великотърновския университет. Съорганизатор на проявата бе Институтът за исторически изследвания при БАН, а поводът – 140 години от свикването на Учредителното събрание и 140-годишнината от подписването на Търновската конституция.

Конференцията е част от инициативите, които имат за задача да популяризират тези две изключително важни за българския парламентаризъм и конституционализъм събития. „Целта е да се представят нови изследвания на базата на новооткрити документи, свързани с приемането на основния закон и неговата проекция в бъдещото историческо развитие на страната. Независимо от историческите превратности Конституцията винаги е била в основата на политическата система и благодарение на нея България се превръща в модерна държава”, коментира  историкът проф. Милко Палангурски.

Форумът бе открит от ректора на ВТУ проф. Христо Бонджолов. Когато става дума за значими събития от историята ни, каквото е приемането на Търновската конституция, е добре да се чуе мнението на учените, на научните изследователи, за да не бъдат събитията интерпретирани погрешно, заяви в приветствието си към участниците проф. Бонджолов.

Той изрази радостта на представителите на академичната общност за това, че Велико Търново получи официално статут на историческа и духовна столица на България и заяви, че градът напълно заслужава това признание.