Политика

„Научи ме да умея” на евродепутата Ева Майдел и Образование България 2030 се проведе в Лясковец

Ученици от IX и X клас на СУ „Максим Райкович“ в град Лясковец се включиха в националната кампания „Научи ме да умея“ на евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел и сдружение Образование България 2030. Инициативата цели да мотивира младите хора да развият своите умения за успешна професионална реализация.

Над 50 ученици взеха участие в срещата, водена от националния координатор на Образование България 2030 – Александра Мирчева. Младежите се запознаха с ключовите умения, които всеки трябва да притежава, за да бъде успешен и конкурентоспособен на пазара на труда. Акцент бе поставен върху развитието на умението за работа в екип.

Учениците бяха изключително активни във втората част на срещата, в която трябваше да приложат своите теоретични познания на практика в проведената интерактивна работилница. Те видяха как с добра комуникация, правилно разпределени задачи и споделено усърдие се постига добра работа в екип.

Националната кампания „Научи ме да умея“ се организира заедно със сдружение „Образование България 2030“ – мрежа от над 40 организации от публичния, частния и гражданския сектор в страната, на която Ева Майдел е съосновател. Тя цели да мотивира младите хора да развият своите умения за успешна професионална реализация. На фокус са умения като работа в екип, говорене пред публика, изготвяне на презентация и други. „Научи ме да умея“ също така ангажира бизнеса да предоставя повече възможности за стажове и реализация на младежите. Към този момент над 1000 ученици от различни градове в България са преминали през кампанията.