Образование

„Наследството в съвременната епоха“ е водеща тема на Петия симпозиум „Образование 21“

„Наследството в съвременната епоха“ ще е водещата на тема на Петия международен симпозиум „Образование 21“. Събитието ще се проведе онлайн на 19 ноември. Откриването на форума е от 10,00 часа в зала „Европа“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, съобщи доц. Виолета Стойчева. Негови организатори са  катедрите „Нова и най-нова история на България“ и „География“ при Историческия факултет на Великотърновския университет в партньорство с фондация „Проф. Румяна Кушева“ /София/ и търновското СУ „Емилиян Станев“.  27 преподаватели, изследователи, експерти в областта на образованието и музейни специалисти от България, Русия, Украйна, Казахстан, Северна Македония и Испания са заявили участие в симпозиума. Със свои доклади в дискусиите ще се включат Радостина Николова и Коста Костов, държавни експерти в Министерството на образованието и науката.

„Целта на международния форум е да се обсъждат различни аспекти на наследството, предизвикателствата пред неговата социализация и възможностите за отговор, които търсят научните работници, музейните специалисти, преподавателите в средните училища и в университетите“, поясни доц. Стойчева.

Изнесените доклади ще бъдат издадени от Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ в специален сборник, чието финансиране е осигурено по проекта на СУ „Емилиян Станев“ „Педагогически аспекти на наследството в дигитална среда“.