Образование

Наръчник за образователните медиатори ще подготви център „Амалипе“

Близо 70 образователни медиатори от цялата страна се включиха в двудневно обучение във Велико Търново, организирано от център „Амалипе“. Участниците в него споделиха опит от работата си на терен по време на пандемията от К-19. Липсата на устройства, ниската мотивация, непрекъснато разположение при нужда на семействата в района, за който отговарят, са част от проблемите на образователните медиатори. Единодушно техният труд на срещата във Велико Търново е оценен много високо, а те наречени „героите в образованието“. Голяма част от тях са решили да следват, повечето в педагогически специалности, за да бъдат още по-полезни на общностите си.

Около 30 са образователните медиатори в областта, близо половината от тях са в община Велико Търново.  Наръчник за работата им и единен регистър за по-централизирано изпращане на необходима информация са част от предстоящите задачи, с които център „Амалипе“ се е ангажирал.