Община

Нарушители продължават да паркират неправомерно по Самоводската чаршия

Нарушители продължават да паркират неправомерно в началото на Самоводската чаршия, като местят декоративните саксии от определените им места. По този начин те влошават естетическия вид на алеята. Своеобразните цветни лехи са общо 55, а поставянето им цялата дължина на туристическата улица бе инициирано от Община Велико Търново и Общинската туристическа агенция „Царевгад Търнов“.

Подредбата бе така определена, че Самоводската чаршия да бъде още по-приветлива и „зелена“. При поставянето на саксиите бе осигурено необходимото пространство за кратък престой на товарните бусове, обслужващи близко разположените търговски обекти.

Действията на нарушителите налагат пренареждане на цветните лехи по няколко пъти на ден.

Паркирането в началото на Самоводската чаршия представлява нарушение на Закона за движение по пътищата, заради което са сезирани органите на МВР. В началото на седмицата принудително преместени бяха няколко неправилно паркирани автомобила. Контролът за спазване на правилата ще бъде засилен.