Политика

Народният представител Клавдия Ганчева: По-високи пенсии и повече пари за отглеждане на дете са заложени в бюджета за 2018

С 902 млн. лв. повече приходи са планирани за догодина в бюджета на Държавното обществено осигуряване, информира народният представител инж. Клавдия Ганчева, която е член на парламентарната Комисия по труда, социалната и демографската политика. Това се дължи на увеличения брой осигурените лица, на повишената с 1 процент осигурителна вноска и на ръста на средния осигурителен доход, обясни народният представител. Предвижда се административно увеличение на минималните осигурителни доходи по икономически дейности и основни групи професии с 3.9 процента, идентично на предвидения ръст на Брутния вътрешен продукт.

Планираният ръст на разходите по бюджета на държавното осигуряване е 691.8 млн лв.  Благодарение предприетите мерки от правителството на премиера Борисов, се установява трайна тенденция за намаляване дефицита на системата. Това са реални резултати от борбата със „сивата“ икономика, като се намалява трансферът от държавната хазна към бюджета на общественото осигуряване, а все повече разходи се покриват от осигурителните вноски.

Определи се минималният осигурителен доход да бъде 510 лв., съобщи народният представител инж. Ганчева. Увеличава се също минималният осигурителен доход на земеделски стопани и тютюнопроизводители от 300 на 350 лв. Запазва се размерът на максималния осигурителен доход от 2600 лв.

Преизчисляване на пенсиите с 3.8 процента е предвидено от 1 юли, съобщи още инж. Клавдия Ганчева. От тази дата ще се повиши и минималната пенсия за стаж и възраст – на 207, 60лв. Социалната пенсия за старост пък се увеличава на 125.58 лв. Максималният размер на получаваната пенсия се запазва и така „таванът“ остава 910 лв. Средният размер на парите за един пенсионер догодина се предвижда да достигне 362.97 лв, което е с 5.5 процента повече, спрямо сега.

Увеличава се минималният дневен размер на обезщетението за безработица, като от досегашните 7.20 лв. става на 9 лева.

Догодина по-високо ще бъде и обезщетението за отглеждане на малко дете от 1 до 2-годишна възраст – от 340 лв. на 380 лв. Увеличава се също размерът на т.нар. „детски“. Месечната помощ, съгласно Закона за семейните помощи за деца, вече ще е 40 лева за семейства с едно дете, 90 лв. за семейства с две деца и 135 лв. за тридетните семейства.

Режимът за изплащане на болнични се запазва като настоящия.

С приемането на бюджета, депутатите определиха също и нов максимален размер на гарантираните вземания от 1300 лева.

Догодина се предвижда продължаване на финансирането на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ за подобряване качеството на живот на хората с увреждания, както и на децата, нуждаещи се от постоянна грижа в ежедневието си. С оглед запазване на административния капацитет и нормалното функциониране на структурите към МТСП , в това число Агенция „Социално подпомагане“, Агенция по заетостта, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и др, е предвидено увеличение на средствата за персонал. За заетите в сектора депутатът инж. Ганчева съобщи, че с оглед обвързване на извършваната работа с резултатите и постигане на адекватно възнаграждение, за служителите са осигурени допълнителни средства в размер на 9.4 млн лв.