Икономика

Намалява строителството на нови жилищни сгради в областта

През първото тримесечие на 2024 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради със 139 жилища в тях и 12 471 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 34 други сгради с 8 032 кв. м РЗП. Това сочат данните на отдел „Статистически изследвания“ – Велико Търново.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради не се променя, но се увеличават жилищата в тях – над три пъти и разгънатата им застроена площ – над два пъти. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се регистрира намаление на броя им – с 32.0%, докато общата им застроена площ е с 22.2% повече.

В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта спада с 33.3%, жилищата в тях остават без промяна, а разгънатата им застроена площ намалява с 33.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 36.0%, но общата им застроена площ е с 23.1% по-малко.

 

През първото тримесечие на 2024 г. в област Велико Търново е започнал строежът на 16 жилищни сгради с 50 жилища в тях и с 5 515 кв. м разгъната застроена площ и на 12 други сгради със 7 524 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради намаляват с 50.0%, жилищата в тях – с 43.8%, а общата им застроена площ – с 46.3%. Започнатото строителство на други сгради спада с 50.0%, както и общата им застроена площ – с 49.1%.

В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 33.3%, жилищата в тях – с 67.3%, а разгънатата им застроена площ – с 69.0%. Започнатото строителство на други сгради намалява с 33.3%, докато общата им застроена площ се увеличава с 84.2%.