Денят

Намалява средната продължителност на живота на българина

Очакваната средна продължителност на живота общо за населението на страната, изчислена за периода 2020 – 2022 г., е 71.9 години, като спрямо предходния период (2019 – 2021 г.) тя намалява с 1.7 години. Това съобщиха от Националния статистически институт.
Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете е 68.3 години, докато при жените е със 7.5 години по-висока – 75.8 години. Спрямо 2012 през 2022 г. при мъжете наблюдаваме намаление на средната продължителност с 2.3 години, докато при жените с 1.8 години.
Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 3 години по-висока (72.8 години) отколкото на населението в селата (69.8 години).
Спрямо 2012 г. за населението в градовете продължителността на живот е намаляла с 2.1 години, а за населението в селата – с 2.2 години.