Икономика

Намалява ранната раждаемост в областта

57.7% от родените в област  Велико Търново деца са с майка на възраст от 25 до 35 години, а средната възраст на жената при раждане на дете е 28.6 години. През последните години средната възраст  при раждане постепенно нараства, забелязва се положителна тенденция за намаляване на ранната раждаемост в областта, според анализ на Териториално статистическо бюро-Север.

През 2017 г. броят на децата, родени от майки под 25 години, е 577, спрямо 2016 г. се увеличава с 20. Увеличение се регистрира и при децата, родени от жени на възраст 40 и повече навършени години – от 48 през 2016 г. на 69 през 2017 година.

Относителният дял на живородените извънбрачни деца в област Велико Търново през 2017 г. е 67.3% и спрямо 2016 г. се увеличава с 2,3%, или от всеки три живородени деца две са извънбрачни. Високата извънбрачна раждаемост може да се обясни със значителното нарастване на броя съжителства сред младите хора, без те да са оформени в юридически брак.

През 2017 г. средният брой живородени деца от една жена в област Велико Търново е 1.43 (1.56 за страната). Този коефициент е по-голям в селата (1.80) отколкото в градовете (1.30).