Общински съвет

Намаляват просрочените задължения на Общината към първото тримесечие на годината

Намаляват просрочените задължения на Община Велико Търново, като към 31 март 2017 г. те са в размер на 2 124 940 лв. Просрочените вземания – 918 464, също намаляват, отчете пред общинските съветници от Постоянната комисия по устройство на територията, транспорт и паркиране в сряда главният счетоводител в дирекция „Бюджет и финанси” Даниела Данчева. През отчетения период за закупуване на кухненско оборудване за Детска ясла „Слънце” са инвестирани 20 710 лв., за разширение на Мултимедийния посетителски цетър „Царевград Търнов” – 23 880 лв., бил е закупен автомобил за нуждите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Бойчо Войвода” за 36 200 лв.  Друга част от промените по Инвестиционната програма към 31 март касаят Превантивно информационният център, СУ „Вела Благоева”, ОУ „Димитър Благоев” и ДГ „Рада Войвода”.

За първото тримесечие на годината 30 938 лв. са събрани от туристически данък във Велико Търново. Приходът от налога на пътните превозни средства към тримесечието пък е 536 664 лв. Към 31 март приходът от такса битови отпадъци в общината е в размер на 2 106 017 лв. По данни, включени в отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Велико Търново, към първото тримесечие на календарната година,  събраните налози от недвижими имоти възлизат на 1 810 461 лв.